belka_up
logo
belka_center
menu2
belka_center2

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Olkuszu

Sąd Rejonowy w Olkuszu został utworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 18 poz. 99 z 1975 r. z późn. zm.). Późniejsze Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 16 października 2002 r. w sprawie Sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. nr 180 poz. 1508 z 2002 r. z późn. zm.) określa aktualną siedzibę i obszar właściwości Sądu Rejonowego w Olkuszu.

Sąd Rejonowy w Olkuszu stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483 z 1997 r.). Sposób organizacji Sądu reguluje natomiast ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98 poz. 1070 z 2001 r. z późn. zm.), a także w szczególności Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. nr 38 poz. 218 z 1987 r. z późn. zm.), Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 1988 r. nr 2 poz. 6) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. nr 187 poz. 1564 z 2002 r. z późn. zm.)belka_down
index ost_dod przyd_inf pomoc akt_oferty_pracy org_obszar org_struktura org_dojazdorg_rozklad inf_numery_tel inf_numery_kont inf_godziny inf_druki inf_oplaty inf_linkiakt_ogloszenia akt_przetargi akt_galeria bip